Головна » Статті » Розробки уроків » 8 клас

Розробки уроків 8 клас 2016-2017 н.рік
  Тема уроку  Розробка   уроку  Презентація  Тест 

Значення   опорно-рухової системи, її будова та функції.. Кістки, хрящі. 

Огляд будови скелета/ З’єднання кісток.

 
Функції і будова скелетних м’язів Основні групи скелетних м’язів

 
Робота м’язів.   Втома м’язів

 
Розвиток опорно-рухової системи людини з віком.Попередження травм і захворювань  опорно-рухової системи

Проект (за вибором)

Гіподинамія – ворог сучасної людини

Рухова активність - основа фізичного здоров’я

 

 

 

Види кісток. Типи з’єднання кісток
 

Види кісток. Типи з’єднання кісток Кручек О.А. вчитель біолоії СЗШ № 288 Святошинсього району м. Києва

Тема: Види кісток. Типи з’єднання кісток Мета: Поглибити і закріпити знання про будову кісткової тканини Вивчити типи з’єднання кісток Переконатись у необхідності укріплення здоров’я і занять спортом

Якщо не бігаєш доки здоровий, доведеться бігати, коли захворієш Горацій

Основу скелета складають кісткова та хрящова тканина

Хрящова тканина складається з клітин (хондробластів),що занурені в пружну основну речовину-хондрин(містить волокна, що складаються з колагену).

Кісткова тканина складається з клітин (остеобластів) , що занурені у звапнілу основну речовину (30% її складають органічні сполуки, в основному колагенові волокна, а 70% - неорганічні , в основному гідроксіапатит - солі кальцію). Основна роль кісткової тканини - опорно-механічна.

Типи кісток ТИПИ КІСТОК ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ПРИКЛАДИ Трубчасті Порожнисті всередині, містять компактну (всередині кісток) і губчасту ( на кінцях кісток) речовину. У порожнині трубчастих кісток розташований жовтий кістковий мозок. Плечова, променева, стегнова, гомілкова. Короткі кістки Складаються переважно з губчастої речовини, містять червоний кістковий мозок Кістки зап'ястка, плюсни, хребта. Плоскі кістки Складаються переважно з губчастої речовини, містять червоний кістковий мозок Кістки черепа,лопатки, ребра, тазові кістки.

1 – головка кістки 2 – тіло кістки 3 – гіаліновий хрящ 4 – окістя 5 – губчаста речовина 6 – компактна речовина 7 – порожнина тіла кістки

Червоний кістковий мозок – містить стовбурові клітини, попередники клітин крові й лімфоцитів. Жовтий кістковий мозок – представлений в основному жировою тканиною. Ріст кісток у товщину забезпечується надкістницею, яка покриває кістку зверху, а в довжину за рахунок пластини росту

Найменша кістка в скелеті людини Слухова кістка - стремінце (3) Розмір - 3 мм Вага - 0,5 г

Гіганти та карлики Гіпофіз – залоза внутрішньої секреції, що виділяє гормон росту Вага 0,5 – 0,7 г

Кришталевий палац архітектор Джозеф Пакстон

Стегнова кістка людини у вертикальному положенні може витримати вантаж вагою 1500 кг

Деформація скелета

Тест 1. Кісткова тканина – це особливий тип тканини: а) м’язової; б) сполучної; в) епітеліальної. 2. Ріст кісток в товщину досягається за рахунок: а) окістя; б) хрящів. 3. Речовини, що надають міцність кісткам: а) мінеральні; б) органічні; 4. Функції скелета: а) опорна; б) захисна; в) кровотворна. 5. Функція кісткової тканини: а) з’єднувальна; б) транспортна; в) захисна. 6. Основною неорганічною речовиною кісток є солі: а) калію; б) магнію; в) кальцію. 7. В кістках червоний кістковий мозок розташований у: а) губчастій речовині кістки; б) щільній речовині кістки; в) окісті. 8. Кістки гомілки належать до: а) трубчастих; б) плоских; в) коротких. 9. Ріст кісток в довжину забезпечує: а) окістя; б) хрящова тканина; в) червоний кістковий мозок. 10. Клітини крові утворює: а) окістя; б) хрящова тканина; в) червоний кістковий мозок

Відповіді 1. б 2. а 3. а 4. а, б 5. а 6. в 7. а 8. а 9. б 10. в

220 кісток нашого тіла – це ще не скелет Єдиним цілим вони будуть лише у з’єднанні

Череп новонародженої дитини

Суглоби

Напіврухоме з’єднання

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Параграф 11

Емблема уроку

Якщо не бігаєш доки здоровий, доведеться бігати, коли захворієш Горацій

Будова скелета людини
 

Цілі уроку: вивчити будову скелета людини, його основних відділів, порівняти будову скелета людини та інших хребетних.

Обладнання й матеріали:таблиці «Скелет людини», «Мікроскопічна будова кісткової та хрящової тканини», скелети людини й різних хребетних.

Базові поняття й терміни: нерухомі, напіврухомі й рухомі сполучення кісток, шов, суглоб, суглобова сумка, суглобова рідина, зв’язки, одноосьові, двохосьові й трьохосьові суглоби, скелет голови, мозковий і лицьовий череп, скелет тулуба, хребет, грудна клітка, грудина, ребра, пояс верхніх кінцівок, лопатка, ключиця, скелет вільної верхньої кінцівки, плече, передпліччя, кисть, пояс нижніх кінцівок, тазові кістки, крижова кістка, скелет вільної нижньої кінцівки, стегно, гомілка, стопа, надколінок.

Концепція уроку

Розглянути особливості будови нерухомих суглобів, навести приклади, показати, що нерухомий суглоб забезпечує високу міцність сполучення кісток; розглянути особливості будови напіврухомих суглобів, навести приклади, показати, що напіврухомий суглоб забезпечує обмежену рухливість сполучення кісток; розглянути особливості будови рухомих суглобів, навести приклади, показати, що рухомий суглоб забезпечує високу рухливість сполучення кісток; обговорити з учнями будову скелетів різних тварин; провести їх порівняльну характеристику зі скелетом людини; описати основні відділи скелета

людини, перелічити головні кістки, що входять до його складу; указати на різноманіття функцій, що виконують різні відділи скелета.

Хід уроку

І. Організаційний етап

IІ. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Опишіть внутрішню будову кісток.

2. Які типи кісток ви знаєте?

3. Як відбувається ріст кісток?

IIІ. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

Типи сполучення кісток

Тип

сполучення

Характеристика суглоба

Приклади

Нерухоме (шов)

Утворений тонким шаром сполучної тканини між кістками. Забезпечує міцне сполучення кісток і захист органів

Між кістками черепа

Напіврухомі сполучення

Кістки в суглобі відокремлені одна

від одної хрящовими прокладками.

Забезпечує обмежену рухливість

Суглоби між хребцями, суглоб між атлантом та епістрофеєм

Рухомі сполучення

Поверхні кісток у суглобі вкриті

хрящем і розділені порожниною із

суглобовою рідиною

Ліктьовий і колінний

суглоби, плечовий і тазостегновий суглоби

Основні частини суглоба:

-  суглобова сумка;

- порожнина суглоба;

-суглобова рідина;

- зв’язки. Типи суглобів:

- одноосьові (здійснюють рухи в одному напрямі);

-двохосьові (здійснюють рухи у двох напрямах);

- трьохосьові (здійснюють рухи в трьох напрямах).

Повідомлення учнів

1. Зовнішній скелет членистоногих.

2. Гідростатичний скелет круглих червів.

3. Скелет хребетних.

Обговорення повідомлень з одночасним заповненням таблиці

Відділ скелета

Особливості будови

Функції

Скелет голови

(череп)

Складається з мозкового (потилична, лобова, тім’яні та скроневі кістки) і лицьового (виличні, носова, щелепні кістки) черепа. Єдина рухома

кістка — нижня щелепа

Захист головного мозку, опора для жувальних м’язів

Скелет тулуба

Складається з грудної клітки (ребра, грудина і грудні хребці) і хребта (має шийний, грудний, поперековий і крижовий відділи, а також куприк)

Захист серця, легень і спинного мозку, забезпечення дихальних рухів, участь у забезпеченні роботи кінцівок

Скелет верх-

ніх кінцівок

Складається з плечового пояса

(лопатки і ключиці) і вільної верхньої кінцівки (плече, передпліччя, кисть)

Забезпечують рухливість верхньої кінцівки

Скелет ниж-

ніх кінцівок

Складається з тазового пояса

(тазові кістки) і вільної нижньої

кінцівки (стегно, гомілка, стопа)

Забезпечують рухливість нижньої кінцівки

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. Які відділи входять до складу скелета людини?

2. Які кістки входять до складу скелета тулуба?

3. Які кістки входять до складу скелета верхніх кінцівок?

4. Які кістки входять до складу скелета нижніх кінцівок?

V. Самостійна робота учнів

1. Порівняйте різні типи сполучення кісток.

2. Чому більшість сполучень кісток у черепі — нерухомі шви? (Для підвищення міцності черепа й більш надійного захисту головного мозку)

3. Порівняйте різні типи хребців у людини.

4. Порівняйте скелети людини і кролика.

VІ. Домашнє завдання

 

 

 

 
Категорія: 8 клас | Додав: Admin (09.01.2017)
Переглядів: 2190 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar