Головна » Статті » Розробки уроків » 10 клас

Неорганічні речовини: вода

Тема. Неорганічні речовини: вода.

 Мета: розглянути біологічну  роль в організмі неорганічних сполук – води ; розвивати творче мислення   учнів та прищеплювати повагу до живої та неживої природи.

Тип уроку:  комбінований урок.

Методи та форми роботи: наочні, словесні, елементи інтерактивних технологій.

Терміни та поняття: вода, диполь, гідрофобні, гідрофільні організми.

Обладнання: таблиці: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, «Будова молекули води».

Девіз уроку.

Людина не повинна соромитись цікавості,

яку пробуджує в ній природа.

Ніколас Тінберген 

Хід уроку.

І.       Організаційних момент.

Вправа.

Станьте в коло. По черзі потисніть своїм сусідам руку і висловіть свої побажання на цей урок.

ІІ.      Актуалізація опорних знань.

Інтелектуальна гра “Ти – мені, я – тобі”. Робота в парах. Взаємоопитуваня, взаємооцінка. Корекція.

ІІІ.    Мотивація навчальної діяльності.

Вміст води в клітинах різних організмів відрізняється, наприклад, вміст води в огірках дорівнює 95%, в моркві – 90, в яблуках – 85. Не відстаємо від рослин і ми. Води мало лише в жировій тканині і кістках – 33%, в м’язах – 77%, в легенях і нирках – 80, в нервовій тканині – 84, а в сірій речовини мозку – 85%. Не випадково автори давньоіндійського філософського тракту “Упанішада” вважали: “… воды размышляли: “Пусть мы станем многим, пусть мы размножимся”.
Вода – дійсно, найбільш дивовижна речовина в природі. Оскільки, вона – універсальний розчинник. В ній розчиняються всі необхідні для живого організму сполуки (органічні і мінеральні речовини, гази); вона має високу теплоємність і одночасно високу для рідин теплопровідність. Ці властивості роблять воду ідеальною для підтримання теплової рівноваги організму.
Завдяки полярності своїх молекул вода виступає в ролі стабілізатора структури, визначає функціональну активність макромолекул залежно від товщини гідратної оболонки, що знаходиться навколо них.

Вода – джерело кисню, що виділяється при фотосинтезі, і водню, який використовується для відновлення вуглекислого газу. Вода є основним середовищем де протікають біохімічні і хімічні реакції.
Вода практично не стискується, що дуже важливо для надання форми органам і підтримання її, створення тургору і забезпечення відповідного положення органів і частин організму.
Завдяки води можливе здійснення осмотичних явищ у живих клітинах.
Вода – основний засіб пересування речовин в організмі (кровообіг, висхідний і низхідний потік розчинів по тілу рослин тощо).
Тому, вода дійсно дивовижна речовина в природі.
Всі тіла при охолодженні стискуються, а вода – розширюється; на її поверхні можуть плавати тіла, важчі за воду; вона ніколи не буває в природі абсолютно чистою ; вода навіть може подолати гравітацію!

Звернення вчителя до класу – Чим можна пояснити ці дивовижні властивості води?

ІV.    Повідомлення теми і теми уроку.

(Монітор комп’ютера).

План уроку

1. Вода, її роль у життєдіяльності організмів.

2. Хімічна будова

3. Фізичні властивості.

4. Біологічні функції

V.      Надання необхідної інформації.

Хімічна будова

Фізичні властивості

Біологічні функції

H 1S
O 1S22S22P4
1. За звичайних умов рідина, велика щільність речовини 1) Визначає об’єм клітини, основне середовище, транспорт речовин
  2. Висока діелектрична проникність 2) Розчинник (поняття про гідрофобність і гідрофільність)
  3. Високий поверхневий нитях 3) Здатністю до антигравітаційного руху.
  4. Висока теплоємність 4) Участь в терморегуляції

Отже, виходячи з даної таблиці, ми ще раз можемо зазначити, що значення води у життєдіяльності організмів дуже велика, а саме :
1) Вона визначає фізичні властивості клітини (об’єм, пружність і терморегуляцію).
2)Розчинник для речовин.
3) Середовище для хімічної реакції.
4) Приймає участь в хімічній реакції.

Залежно від того, розчиняються певні сполуки у воді чи ні, їх умовно поділя­ють на гідрофільні та гідрофобні:

Сполуки

Гідрофобні                           Гідрофільні

(неполярні)                          (полярні)

не взаємодіють                    розчиняються

з водою                                більшість солей

(не розчиняються)              (наприклад,

жири, деякі білки                кухонна

сіль NaС1)

Значення води

1.      Вода — універсальний розчинник. За розчинністю у воді речовини поділяються на гідрофільні(добре розчинні) та гідрофобні (нерозчинні)

2.      Вода визначає деякі фізичні властивості клітин — їхній об’єм, внутрішній тиск (тургор).

3.      Вода — середовище для фізіологічних і біологічних процесів. Розщеплення багатьох речовин

відбувається за рахунок їх взаємодії з водою, каталізуємої ферментами. Такі реакції називаються

реакціями гідролізу

4.      Вода — терморегулятор. Вона має велику теплоємкість, тобто здатна поглинати тепло без значних

змін своєї температури

5.      Вода — основне середовище пересування речовин в організмі та клітині

VІ.    Інтерактивна вправа.

З метою формування інтелектуальних здібностей, уміння порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки вчитель пропонує розглянути ос­новні питання теми, виконавши такі завдання.

Прочитати матеріал підручника і закінчити речення:

Закінчити схему

VІІ.   Рефлексія.

Метод «Учбові станції»

Учні дають коротку характеристику основним поняттям, що вивчалися на уроці.

  1. Будова молекули води.
  2. Фізичні властивості води.
  3. Значення води для організму.

VІІІ. Підсумок уроку.

  1.        Вправа «Настрій»

–         А тепер також зобразіть настрій, що панує у вас зараз? Чи змінився він? Чому?

  1. Коментоване оцінювання навчальних досягнень учнів.

ІХ.    Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал в підручнику. Скласти кросворд по даній темі.

Категорія: 10 клас | Додав: Admin (13.09.2016)
Переглядів: 1195 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar