Головна » Статті » Методичний кейс

Навчальний план із курсу цифрових

Навчальний план із курсу цифрових технологій складається з п'яти курсів:

    * Основи роботи з комп'ютером.
    * Інтернет і Веб.
    * Програми підвищення продуктивності.
    * Безпека та конфіденційність комп'ютера.
    * Цифровий стиль життя.

    Кожен курс містить модуль дистанційного навчання та оцінювальний тест. Також можна скласти сертифікаційний тест, який охоплює теми з усіх п'яти курсів. Якщо сертифікаційний тест складено успішно, можна роздрукувати персоналізований сертифікат із курсу цифрових технологій.

 

Навчальний план із курсу цифрових технологій

 

Скласти сертифікаційний тест із курсу цифрових технологій

 

Отримати довідку про вибір курсу

 

Отримати додаткові відомості про оцінювальні тести та сертифікаційний тест

 

Стислий огляд програми «Цифрові технології»

 

   Програма «Цифрові технології» була започаткована корпорацією Microsoft з метою підвищення рівня комп’ютерної грамотності в усьому світі. Цільова аудиторія програми — люди, які зовсім не володіють комп’ютером або мають лише початкове уявлення про ІКТ-технології. Після проходження навчального курсу «Цифрові технології» користувачі набувають стійких умінь та навичок виконання напростіших завдань з обробки інформації на комп’ютері, таких як робота з файлами, створення текстових документів, пошук відомостей в Інтернеті. Основний навчальний матеріал курсу подано в електронному вигляді. На веб-сайті програми (http://www.microsoft.com/digitalliteracy) розгорнуто інтерактивний навчальний курс, який користувачі можуть проходити як в онлайні, так і завантажуючи матеріали на власний комп’ютер. В електронному курсі поєднуються невеликі блоки текстової інформації з відеороликами, тестовими завданнями, інтерактивними вправами, які учні можуть виконувати в імітаційному середовищі, тощо. Важливою перевагою курсу є те, що слухачі, які пройшли навчання за його програмою та успішно склали сертифікаційний тест, отримують сертифікат міжнародного зразка, який засвідчує певний рівень володіння іформаційно-комунікаційними технологіями.

 

Необхідність реалізації програми «Цифрові технології» в Україні

 

    Необхідність реалізації програми в Україні пояснюється насамперед тим, що більше 30% українських учителів навичками роботи на комп’ютері не володіють зовсім або мають лише загальні уявлення про ІКТ. Для таких вчителів неефективні інші програми ІКТ-перепідготовки освітян, такі як «Навчання для майбутнього», що реалізується за підтримки компанії Intel, оскільки ці програми потребують від учителів певного рівня ІКТ-компетентності і не мають на меті набуття та закріплення базових умінь та навичок роботи за комп’ютером.

 

Орієнтовний план заходів з реалізації програми «Цифрові технології»

 

   Для успішної реалізації програми необхідно створити дворівневу систему майстер-класів і тренінгів. На першому рівні буде проведено 4 майстер-класи для викладачів ОІППО з усіх регіонів, а на другому рівні слухачі, які успішно виконали програму майстер-класів (інструктори) готуватимуть на тренінгах учителів у своїх регіонах.

 

   Тренінг складатиметься з очної та заочної частин, а майстер-клас — тільки з очної.  Тривалість очної частини тренінгу становить 2,5 год., тривалість майстер-класу — до 3 год.

 

   Мета очної частини тренінгу — навчання слухачів, які не володіють жодними навичками роботи за комп’ютером, роботі з електронним курсом «Цифрові технології». Слухач, що успішно пройшов очне навчання, буде здатен самостійно встановити на домашньому комп’ютері навчальне програмне забезпечення, опанувати програму курсу та скласти сертифікаційний тест (те, що він робитиме під час заочного заняття).

 

   Під час заочного навчання слухачі матимуть змогу звертатися за допомогою до тренерів як з використанням онлайнових засобів, так і по телефону. Для цього створено спільноту в інтернет-мережі «Партнерство в навчанні». Слухачі тренінгів задаватимуть у спеціальних розділах спільноти запитання, відповідати на які можуть всі тренери.

 

   Мета майстер-класу — навчити майбутніх інструкторів методиці проведення тренінгів.

 

   Учителі, що успішно виконали програму курсу та здали сертифікаційний тест,  отримуватимуть сертифікат міжнародного зразка та реєструватимуться спеціальній базі даних.

 

  До червня 2011 року планується навчити за програмою «Цифрові технології» близько 15 000 учителів та забезпечити їхню успішну сертифікацію, а до 2014 року – сертифікувати всіх українських вчителів.

 

Стислий огляд програми «Інтернет для вчителів»

 

    Учителі, які успішно виконали програму курсу «Цифрові технології», готові до проходження спеціалізованих програм поглибленого рівня, спрямованих на навчання застосуванню ІКТ у навчальному процесі. Найперспективнішим напрямом таких програм корпорація Microsoft вважає навчання використанню в освіті інтернет-технологій. Цей напрям реалізується у програмі «Інтернет для вчителів». Програма передбачає навчання за трьома рівнями складності: на першому рівні слухачі набуватимуть базові навички роботи в Інтернеті, на другому вчаться застосовувати інтернет-технології для вирішення освітніх завдань (наприклад, адмініструвати сайт навчального курсу, вести онлайновий журнал успішності, керувати середовищем обміну навчальною інформацією), а на третьому – створювати власні навчальні інтернет-ресурси.

 

Необхідність реалізації програми «Інтернет для вчителів» в Україні

 

    Упродовж останніх років у США та багатьох європейських країнах, зокрема в Росії, було розроблено та впроваджено освітні програми з електронного управління навчальним процесом, системи доставки електронного навчального вмісту і надання прав на його використання. Ці програми дозволили, використовуючи інформаційні технології, донести до кожного учня та студента повний обсяг навчальних ресурсів, необхідних для отримання якісної та сучасної освіти, здійснювати постійний моніторинг навчального процесу та управляти ним. Водночас в Україні спроби реалізації програм впровадження інтернет-технологій у навчальний процес залишаються поодинокими та локалізованими в межах окремих навчальних закладів. Насамперед це пояснюється низьким рівнем володіння українськими вчителями інтернет-технологіями, їх цілковитою неготовністю до впровадження таких технологій у навчальний процес. Тому реалізація подібних інтернет-орієнтованих програм підготовки вчителів має стати, на думку компанії Майкрософт Україна, одним із пріоритетних завдань післядипломної педагогічної освіти.

 

Орієнтовний план заходів з реалізації програми «Інтернет для вчителів»

 

    Як і «Цифрові технології», програма «Інтернет для вчителів» реалізується за дворівневою системою майстер-класів і тренінгів. На першому рівні буде проведено 3–4 майстер-класи для викладачів ОІППО з усіх регіонів, а на другому рівні слухачі, які успішно виконали програму майстер-класів (інструктори) готуватимуть на тренінгах учителів у своїх регіонах.

 

   Залежно від початкового рівня підготовки вчителя та його потреб навчання на тренінгу може проходити за 1–2, 2–3 та 1–3 рівнями складності. Навчання на кожному рівні триває протягом одного дня. Крім того, навчання на рівнях 2 і 3 включає заочну частину, завдання якої слухачі тренінгів виконуватимуть самостійно з допомогою тренера, що надаватиметься через Інтернет.

 

   За різними рівнями програми «Інтернет для вчителів» до кінця 2011 року планується підготувати близько 15 000, а до 2014 року – близько 100 000 учителів.

Очікувані результати реалізації програм «Цифрові технології» та «Інтернет для вчителів»

  • підвищення якості та ефективності української середньої освіти;
  • забезпечення готовності українських вчителів до використання навчальних ресурсів у електронному форматі та розробки власних електронних навчальних ресурсів;
  • підвищення загального рівня ІКТ-компетентності освітянського загалу;
  • виведення України в регіональні лідери в галузі використання освітніх інтернет-технологій.

Освітня мережа "Партнерство в навчанні"

Категорія: Методичний кейс | Додав: Admin (29.12.2014)
Переглядів: 655 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar