Любі вчителі та старшокласники!

Щиро вдячна, що Ви завітали на сторінку дистанційного навчання.  Я впевнена, що наше спілкування допоможе у поглибленні знань з предмета, підготовці до ЗНО, розширенні кругозору.
Переконана, що хороші знання з біології – важлива сходинка для отримання престижної професії лікаря, еколога, науковця тощо. Тож сміливо  беріться до роботи, випробовуйте свої сили, поповнюйте знання,
 тренуйте розум!    Успіхів Вам!                                                                                                           

6 клас              7 клас           8 клас          9 клас            10  клас              11  клас           

 

Дистанцiйне навчання - це нова органiзацiя навчального процесу, що базується на принципах самостiйного навчання учня:

  • надає  доступ до освiтнiх курсiв
  • суттєво збiльшує можливостi традицiйної заочної освiти за рахунок формування освiтнього iнформацiйного середовища, в якому учень самостiйно або пiд керiвництвом викладача може вивчати матерiал, який його цiкавить
  • значно розширює коло людей, котрим доступнi навчальнi ресурси
  • допомогає в здобуттi учнем навичок самостiйної роботи
  • має велике соцiальне значення, оскiльки дає можливiсть задовільнити в повному обсязi освiтнi потреби населення.

Дистанцiйне навчання - це навчання, при якому надання учням суттєвої частини навчального матерiалу i значна частина взаємодiї з викладачем, здiйснюється з використанням сучасних iнформацiйних технологiй.

Вiдмiнною особливiстю ДН є надання учням можливостi самостiйно отримувати необхiднi знання, користуючись розвинутими iнформацiйними ресурсами, забезпечуваними сучасними iнформацiйними технологiями.

Iнформацiйнi ресурси: бази даних та знань, електроннi бiблiотеки поряд з традицiйними пiдручниками i методичними посiбниками створюють унiкальне розподiлене середовище навчання, доступне широкiй аудиторiї.

счетчик посещений