Загальна біологія

Онлайн-урок

 

Біологія №23. Размноження. Онтогенез.

 

Біологія №24. Генетика. Менделевская генетика.

 

Біологія №25. Генетика. Проміжне  успадкування. Зщеплене успадкування. Цитологічні основи

 

Біологія №26. Мінливість. Селекція.

 

Биология №27. Екологічні фактори. Вид. Популяція.

 

Биология №28. Екосистеми. Біосфера. Охорона видового різноманітя організмів

 

Биология №29. Основи еволюційного вчення

 

 Биология №30. Рішення вправ.

 

Рішення тестів ЗНО-2016 Біологія (питання , відповіді)